Platforma szkoleniowa

NEE - szkolenie dla pracowników Regionu Europy Północno-Wschodniej
NEE - szkolenie dla pracowników Caparol z krajów Regionu Nord East Europe

Zapoznaie z ofertą produktową DAW, nauka aplikacji produktów.